Zarządzenie Nr 146/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr50 poz. 398 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§1. W zarządzeniu Nr 38/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 kwietnia 2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       w załączniku Nr 1 do regulaminu dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

 

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy w latach

20.

Goniec

II

-

 

średnie

 

 

-

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.12.2011, ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, odsłon: 680


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432036
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości