Zarządzenie Nr 1/43

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 stycznia 2004r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru i oceny zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Samborowie”.

 

      Na podstawie § 17 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001r., Nr 59, poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r., zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję do spraw odbioru zadania inwestycyjnego Pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Samborowie”

 

      1. Gustaw Marek Brzezin - Przewodniczący;

 

      2. Jan Brzozowski;

 

      3. Marek Wydrzyński - Sekretarz;

 

      4. Danuta Kucharczuk;

 

      5. Małgorzata Gajewska;

 

      6. Teresa Orlicz.

 

      § 2. Odbiór końcowy w/w zadania ustalam na dzień 23 stycznia 2004r. godz. 12.00.

 

      § 3. Miejsce spotkania komisji – Gimnazjum w Samborowie.

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 745


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13724886
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości