Zarządzenie Nr 142/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 marca 2011r. dotyczącego ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Paragraf 4 zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych otrzymuje brzmienie:

 

      § 4. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w następującej wysokości:

 

      1. Brzydowo 17,00 zł.

 

      2. Durąg 17,00 zł.

 

      3. Lipowo 17,00 zł.

 

      4. Szyldak 17,00 zł.

 

      5. Tyrowo 17,00 zł.

 

      6. Zwierzewo 17,00 zł.

 

      7. Samborowo 25,00 zł.

 

Do każdej odpłatności dolicza się odpowiedni podatek VAT.”

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2013r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.12.2012, ostatnia aktualizacja: 22.12.2012, odsłon: 349

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7273123
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved