Zarządzenie Nr 142/ 11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

   w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd.  Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Smykowo, gmina Ostróda oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: Nr 103 o pow. 0,0500 ha , z przeznaczeniem na urządzenie zaplecza boiska sportowego.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2011, ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, odsłon: 687


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432116
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości