Zarządzenie Nr 14/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 stycznia 2015 r.
 
w sprawie określenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy Ostróda
 
     Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz.594 z poźn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustalam stawkę opłat za ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Ostróda w wysokości 3,50 zł.
 
     §  2. Traci moc zarządzenie Nr 114/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy Ostróda.
 
     §   3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.02.2015r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.02.2015, ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, odsłon: 430

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9479144
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved