Zarządzenie Nr 141/ 11

                                                                               Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Smykówko, gmina Ostróda oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: Nr 133 o pow. 0,1248 ha , z przeznaczeniem na urządzenie boiska sportowego.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2011, ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, odsłon: 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431728
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości