Zarządzenie Nr 14/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 marca 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Zabudowa gaśnicza średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym Star 266 w wersji GBA 2,5/20/10 I MOD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach”.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.177) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. .Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Zabudowa gaśnicza średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym Star 266 w wersji GBA 2,5/20/10 I MOD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach”, powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Władysław Jankiewicz;

 

      3. Sekretarz Komisji - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek Komisji - Danuta Kucharczuk;

 

      5.Członek Komisji - Krzysztof Ruczyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 828


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312672
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości