Zarządzenie Nr 140/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 grudnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

3. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 102/4 o pow. 0,0274 ha, położona w obrębie i miejscowości Ornowo, stanowiąca własność Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2011, ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, odsłon: 607


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451454
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości