Zarządzenie Nr 140/06

Wójta Gminy Ostróda

za dnia 29 grudnia 2006 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 84/05  Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy  Ostróda.

 

w § 24 skreśla się ust. 3

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.02.2007, ostatnia aktualizacja: 09.02.2007, odsłon: 845


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287694
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości