Zarządzenie Nr 139/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 grudnia 2011 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 9 o pow. 0,3445 ha, położonej w obrębie Ryn, gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Krzysztofa i Wiesławy Durmaj.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 02 grudnia 2011 r. Rep. „A” Nr 5371/11 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy
ul. Mickiewicza 8/2, 14-100 Ostróda - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 28.12,2011r.

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.12.2011, ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, odsłon: 704


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451459
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości