Zarządzenie Nr 137/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Łucja Fafińska- członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka nr 506/14 o pow. 0,2464 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.12.2011, ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, odsłon: 679


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451502
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości