Zarządzenie Nr 137/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2006 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:

 

   - prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 363/3 o pow. 402 m2, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, gm. Ostróda.

 

   - prawa użytkowania wieczystego jej nie zabudowanej części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 363/15 o pow. 2.608 m2, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, gm. Ostróda, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostródzie ul. 3-go Maja 8.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 14 grudnia 2006r. Rep. A Nr 5716/2006  zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/2 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt  Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 886


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302271
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości