Zarządzenie Nr 135/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

      § 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Faltynowskiej  ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,  powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

      2. W skład Komisji wchodzą:

 

   1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji;

 

   2/  Irena  Rubczewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 

   3) Elżbieta Okrucińska - Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie;

 

   4) Elżbieta Zalewska - Ekspert;

 

   5) Teresa Twarda - Kania - Ekspert;

 

   6) Zygmunt Flesza - Przedstawiciel Związku Zawodowego.

 

      3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój Nr 23.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 20.12.2006, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298003
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości