Zarządzenie Nr 134/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 listopada 2011 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: Budowa: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Samborowo gmina Ostróda”.

 

     Na podstawie § 11 pkt. 12 Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.10.2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Samborowo gmina Ostróda”

w składzie:

 

Jan Brzozowski - przewodniczący

Zbigniew Tomczyk - członek

Waldemar Cieśluk - członek

Magdalena Wajdyk - członek

Małgorzata Gajewska - członek

                     

§ 2. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektorów nadzoru, radnego, sołtysa i przedstawicieli rady sołeckiej miejscowości Samborowo.

 

§ 3. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dnia 04.01.2012 r. 

Sporządził/a: Jan Brzozowski
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2012, ostatnia aktualizacja: 04.01.2012, odsłon: 665


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432201
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości