Zarządzenie nr 134/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż

3 lata (Dz. U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Smykówko, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

   - Nr 103/10 o pow. 135 m2 ., z przeznaczeniem na powiększenie świetlicy wiejskiej.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312931
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości