Zarządzenie Nr 132/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 listopada 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący, kierownik, Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

3. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi:

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 675/35, nr 675/36, nr 675/45

 

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu, oznaczonej jako działka ewidencyjna
nr 675/3 o pow. 0,2128 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.11.2011, ostatnia aktualizacja: 17.11.2011, odsłon: 631


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451696
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości