Zarządzenie Nr 13/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 lutego 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

2. Zdzisława Michałowicz -członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

3. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi:

1.       Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda, oznaczonych jako działki:

- nr 675/1 o pow. 0,1935 ha;

- nr 675/2 o pow. 0,2049 ha;

- nr 675/3 o pow. 0,2128 ha;

- nr 675/4 o pow. 0,2225 ha;

- nr 675/39 o pow. 0,1332 ha;

- nr 675/38 o pow. 0,1318 ha;

- nr 675/48 o pow. 0,2526 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.02.2011, ostatnia aktualizacja: 09.02.2011, odsłon: 725


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451615
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości