Zarządzenie Nr 131/2013
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2013 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor-Stanowisko ds. Obsługi Kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda.
 
 Na podstawie § 3 załącznika do Zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 §1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora-Stanowisko ds. Obsługi Kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda.
 
 § 2.W skład komisji wchodzą:
 
1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji
2. Danuta Kucharczuk - Z-ca Przewodniczącego
3. Beata Czerkas - Członek Komisji
4. Elżbieta Kulesza - Sekretarz Komisji
 
 § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 Data przekazania do publikacji: 15.11.2013r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kluesza

Sporządził/a: Elżbieta Kluesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.11.2013, ostatnia aktualizacja: 15.11.2013, odsłon: 590

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673352
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved