Zarządzenie Nr 13/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 marca 2004r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r.Nr 46,poz.543 z późn. zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki stanowiące własność Gminy Ostróda położone w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki:

 

   - działka Nr 166/60 o pow. 0,0737 ha;

 

   - działka Nr 166/61 o pow. 0,1114 ha;

 

   - działka Nr 166/62 o pow. 0,1377 ha;

 

   - działka Nr 166/64 o pow. 0,0380 ha;

 

   - działka Nr 166/66 o pow. 0,0921 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 07.03.2004, ostatnia aktualizacja: 07.03.2004, odsłon: 747


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725179
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości