Zarządzenie nr 130/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 listopada 2006r.

 

W sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu  mieszkalnego w miejscowości Kraplewo 13/3.

 

      Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Kraplewo 13/3 w następującym składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński;

 

      3. Członek - Teresa Kłosińska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 13.12.2006, odsłon: 817


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287732
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości