Zarządzenie Nr 129/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 listopada 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1, uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) w związku z art.81 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84 , poz. 948 z późn. zm)  zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda w drodze nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe S.A z siedzibą w Warszawie, następujące nieruchomości:

 

   1/. w obrębie Tyrowo - udział wynoszący 590/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 97/1 o pow. Całkowitej 4889 m2, i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego nr 92, w miejscowości Tyrowo, w skład udziału wchodzą:

 

   - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 35,64 m2  z pomieszczeniami przynależnymi;

 

   - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 35,76 m2  z pomieszczeniami przynależnymi;

 

   - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 33,58 m2  z pomieszczeniami przynależnymi.

 

   2/. w obrębie Samborowo - udział wynoszący 34/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu  działki nr 524/10 o pow. całkowitej 1 518 m2   oraz  w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego położonego przy  ul. Dworcowej 20 w miejscowości Samborowo, w skład udziału wchodzą:

 

   - lokal mieszkalny nr 1 o pow. 53,60 m2   z pomieszczeniami przynależnymi;

 

   - lokal mieszkalny nr 5 o pow. 24,10 m2  z pomieszczeniami przynależnymi.

 

   3/. w obrębie Samborowo - udział wynoszący 12/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu  działki  nr 524/11o pow. całkowitej 3 951 m2 oraz w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Dworcowej 22 w miejscowości Samborowo w skład udziału wchodzi:

 

   - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 35,20 m2  z pomieszczeniami przynależnymi.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.12.2006, ostatnia aktualizacja: 07.12.2006, odsłon: 932


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298128
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości