Zarządzenie Nr 128/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 listopada 2011 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.

 

     Na podstawie § 11 pkt. 12 Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.10.2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego:

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.

 

W skład komisji wejdą:

 

Jan Brzozowski – przewodniczący

 

Teresa Ołowska - członek

 

Anna Lewandowska - członek

 

Jan Ignaczewski - członek

 

Roman Szewczyk - członek

                     

§ 2. Odbioru należy dokonać przy udziale inżyniera projektu , inspektorów nadzoru, sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich miejscowości Lubajny i Zwierzewo.

 

§ 3. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2011, ostatnia aktualizacja: 21.11.2011, odsłon: 616


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431674
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości