Zarządzenie Nr 128/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 listopada 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Anna Bujak - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

   do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda:

 

   - obręb Glaznoty działka Nr 136 o pow. 0,4200 ha;

 

   - obręb Glaznoty działka Nr 137/5 o pow. 0,7409 ha;

 

   - obręb Wysoka Wieś działka Nr 298/1 o pow. 0,1425 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 20.11.2006, odsłon: 925


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312817
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości