Zarządzenie Nr 126/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001r., Nr 59, poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r., zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący;

 

      2. Krzysztof Ruczyński - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Władysław Jankiewicz - Sekretarz;

 

      4. Janina Roman - Członek;

 

      5. Waldemar Cieśluk - Członek.

 

      § 2. Projekt Programu zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy do dnia 15 stycznia 2004r. i będzie stanowił podstawę do przygotowania projektu odpowiedniej uchwały Rady Gminy.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 789


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304897
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości