Zarządzenie Nr 123/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W § 1 zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
     - w OKds.R Nr 1 w Brzydowie pod pozycją nr 7. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Edyta Mariola Kuzioła”.
 
     - w OKds.R Nr 7 w Starych Jabłonkach pod pozycją nr 7. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Tomasz Rybarkiewicz”.
 
     § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia, wymienionego w § 1, pozostają bez zmian.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.08.2015, ostatnia aktualizacja: 21.08.2015, odsłon: 260

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7255746
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved