Zarządzenie nr 120a/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 października 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 16, poz. 1163  tekst jednolity /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące robót dodatkowych do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski,

 

      2. Sekretarz - Roman Szewczyk,

 

      3. Członek - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 13.12.2006, odsłon: 851


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298094
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości