Zarządzenie Nr 12/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 marca 2008 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie, art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 284/2 o pow. 1.078 m2, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, gm. Ostróda - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 4 marca 2008 r. Rep. “A” Nr 1861 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/ 2 – Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

Nieruchomość stanowi współwłasność: Jadwigi Boiłek, Jana Boiłek, Danuty Kłosińskiej, Ewy Reda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.03.2008, ostatnia aktualizacja: 12.03.2008, odsłon: 807


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305073
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości