Zarządzenie nr 120/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 października 2011

 

w sprawie: przeprowadzenia w roku 2011 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2009r Nr 152 poz. 1223/ zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji, w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy w/g planu inwentaryzacji na 2011 rok.

 

Jednocześnie powołuję niżej wymienionych pracowników urzędu do komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji:

 

1. Elżbieta Koziej - przewodnicząca komisji

2. Władysław Jankiewicz - członek komisji

3. Marzena Przybylska- członek komisji

4. Karol Hładyszewski - członek komisji

 

Przyjmuję do wiadomości i wykonania:

 

1. Elżbieta Koziej . .......................................

2. Władysław Jankiewicz .............................

3. Marzena Przybylska. ..............................

4. Karol Hładyszewski ...............................

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2011, ostatnia aktualizacja: 28.10.2011, odsłon: 655


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431768
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości