Zarządzenie Nr 120/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 11 grudnia 2003r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie art.18 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 16,poz.95 z późn.zm /, § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U Nr 9,poz.30 z późn.zm / - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Jadwiga Soboczyńska - Przewodnicząca komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Grażyna Pydyn - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działki Nr 598/3 i udziału ½ w działce nr 598/4 położonej w obrębie i miejscowości Samborowo. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 814


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304913
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości