Zarządzenie Nr 119/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 grudnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych.

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami).

 

§ 1. Ustalam następujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych:

 

1/ 0,5200 - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3

 

2/ 0,8300 - dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

 

3/ 0,2300 -dla motocykla.

 

4/0,1300 -dla motoroweru.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2010 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 05.01.2010, ostatnia aktualizacja: 07.01.2010, odsłon: 423

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334233
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved