Zarządzenie Nr 119/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 października 2006 r.

 

w sprawie  przeprowadzenia zamówienia publicznego na “Sporządzenie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości terenu gminy Ostróda“.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamówień publicznych / Tekst jednolity  Dz. U. Nr 164, poz. 1163 / zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości terenu gminy Ostróda . Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Artur Lewartowski  - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Danuta Kucharczuk - członek;

 

      4. Grażyna Pydyn - członek.

 

      § 2. Nadaję Komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2006, ostatnia aktualizacja: 13.11.2006, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302260
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości