Zarządzenie Nr 118/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 grudnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam następujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju:

 

1/ 0,2700 - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3

 

2/ 0,4400 - dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

 

3/ 0,1200 -dla motocykla.

 

4/ 0,0800 -dla motoroweru.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 117/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu, motocykla i motoroweru niebędącego własnością pracodawcy, użytych przez pracownika samorządowego do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2010 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2010, ostatnia aktualizacja: 05.01.2010, odsłon: 492

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8988843
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved