Zarządzenie Nr 118/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.  Nr  207, poz. 2108/  - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący  komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2.  Anna Bujak - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3.  Zdzisława Michałowicz - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy  Ostróda.

 

      do przeprowadzenia  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda:

 

   - obręb Ryn działka Nr 3 o pow. 0,1600 ha;

 

   - obręb Ryn działka Nr 14/1 o pow. 0,0752 ha;

 

   - obręb Naprom działka Nr 298/1 o pow.  1,2800 ha;

 

   - obręb Tyrowo działka Nr 197 o pow.  1,8300 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt  Gminy  Ostróda

 

Gustaw  Marek  Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2006, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312777
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości