Zarządzenie Nr 118/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2004r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 122 o pow. 2 000 m2 położona w obrębie i miejscowości Lubajny - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 14 grudnia 2004r. Rep.”A” Nr 4966 /2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność Pani Elżbiety Kaczmarskiej.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723497
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości