Zarządzenie Nr 117/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 września 2014 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, dokonuje się następujących zmian:
 
W załączniku nr 9 (tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego), w wierszu 1A tabeli, po wyrazach „Wykonujący prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych” dopisuje się wyrazy „oraz prace budowlane”.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.09.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 30.09.2014, ostatnia aktualizacja: 30.09.2014, odsłon: 660

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6941771
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved