Zarządzenie Nr 117/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2009 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz. 1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kajkowo gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

- Nr 32/7 o pow. 800 m2, - pod infrastrukturę techniczną.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.12.2009, ostatnia aktualizacja: 04.01.2010, odsłon: 508

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637930
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved