Zarządzenie Nr 117/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12.10.2006 roku

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Na podstawie art.9a ustawy z dnia 22 kwietna 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  (Dz. U.  Nr 86 , poz. 732 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do:

 

      1. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

      2. prowadzenia postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

      § 2. Traci moc zarządzenie Nr 67/a/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 01.09.2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2006, ostatnia aktualizacja: 24.10.2006, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298127
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości