Zarządzenie Nr 117/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 grudnia 2004r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 166/66 o pow. 921 m2 położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 17 grudnia 2004r. Rep.”A” Nr 5034 /2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż: Jarosława i Ewy Borzuchowskich.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13724877
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości