Zarządzenie Nr 116/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12.10.2006 roku

 

w sprawie: udzielania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

      Na podstawie art.110 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie udziela się Pani Annie Zgrzebskiej, kierownikowi działu świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

      § 2. Traci moc zarządzenie Nr 45/04 wójta Gminy Ostróda z dnia 04.05.2004 roku   w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Anny Zgrzebskiej do wydawania decyzji administracyjnych.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2006, ostatnia aktualizacja: 24.10.2006, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298120
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości