ZARZĄDZENIE Nr 115/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 października 2013 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kajkowo, gminie Ostróda o obszarze 389 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 226/97, objętej księgą wieczystą Kw Nr EL1O/00018470/7, stanowiącej własność małż. Stanisława i Mirosławy Krasińskich.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 16 października 2013 r. Rep. „A” Nr 4352/13 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 8/2, 14-100 Ostróda - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.10.2013, ostatnia aktualizacja: 17.10.2013, odsłon: 632

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665454
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved