Zarządzenie Nr 115/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 08 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art.15ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) oraz § 4 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r r w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a Małgorzatą i Marcinem małż. Fanslau, nieruchomości określonych w § 2 i § 3 zarządzenia.

 

§ 2. Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Ostróda jest działka położona w obrębie Tyrowo oznaczona nr 675/43 o pow. 1482 m2.

 

§ 3. Przedmiotem zamiany ze strony Małgorzaty i Marcina małż. Fanslau jest działka położona w obrębie Tyrowo oznaczona nr 346/1o pow. 1000 m2.

 

§ 4. W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, małż. Fanslau dokonają dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2009, ostatnia aktualizacja: 08.12.2009, odsłon: 477

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334159
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved