Zarządzenie Nr 115/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych z terenu gminy Ostróda

Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych z terenu gminy Ostróda powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;

3. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński;

4. Członek - Danuta Kucharczuk .

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 779


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305016
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości