Zarządzenie Nr 114/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 października 2011r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2000r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II wśród dzieci” zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

 

1. Janina Roman - przewodnicząca,

 

2. Iwona Derbin - wiceprzewodnicząca,

 

3. Elżbieta Koziej - sekretarz,

 

4. Aneta Janowicz - członek,

 

5. Katarzyna Dzilińska - członek.

 

§ 2. Gminna Komisja Konkursowa dokona oceny prac plastycznych i sporządzi protokół.

 

§ 3. Komisja rozwiązuje się  z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Iwona Derbin
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2011, ostatnia aktualizacja: 18.10.2011, odsłon: 871


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451540
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości