Zarządzenie Nr 113/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 listopada 2009r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 72/3 o pow. 0,1000 ha, położonej w obrębie i miejscowości Kątno gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Romana i Teresy Szewczyk.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 30 listopada 2009r. Rep. „A” Nr 6490/09 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/2, 14-100 Ostróda -Notariusz Agnieszki Sinkiewicz.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubasczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.11.2009, ostatnia aktualizacja: 30.11.2009, odsłon: 597

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638836
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved