Zarządzenie Nr 113/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 7/3 pow. 585 m2, położona w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 24 listopada 2003r. Rep.”A” Nr 6677 /2003 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Iławie - Notariusz Katarzyna Skrzeczkowska. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 838


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304987
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości