Zarządzenie Nr 112/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 lipca 2019r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla zespołu działek w m. Samborowo rejon ul. Przemysłowej i Spółdzielczej etap I i II”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla zespołu działek w m. Samborowo rejon ul. Przemysłowej i Spółdzielczej etap I i II”, powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący - Grzegorz Kastrau;
 
  2) Członek - Piotr Rećko;
 
  3) Członek - Roman Szewczyk;
 
  4) Członek - Monika Klimowska;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.07.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.07.2019, ostatnia aktualizacja: 11.07.2019, odsłon: 53

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673274
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved