Zarządzenie NR 112/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 października 2011 r.

 

W sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Kraplewo 13/1.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Kraplewo 13/1 w następującym składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński

      2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Niemanowska

      3. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński

      4. Członek- Marta Żeberek

      5. Członek - Urszula Bajtus

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2011, ostatnia aktualizacja: 28.10.2011, odsłon: 644


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451541
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości