Zarządzenie Nr 112/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 listopada 2009r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm./ - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie Pani Bożenie Biesiekirskiej tj. od 23 listopada 2009 r. do 31 sierpnia 2010r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2009, ostatnia aktualizacja: 24.11.2009, odsłon: 538

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637428
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved