Zarządzenie Nr 11/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 lutego 2013r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego

 

 

      Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do uchwały XLIX/238/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

      1. Beata Czerkas - Przewodniczący komisji,

 

      2. Anna Zgrzebska - Zastępca przewodniczącego komisji,

 

      3. Marta Podgórska - Sekretarz komisji,

 

      4. Beata Kucharczuk - Członek komisji,

 

      5. Andrzej Wiczkowski - Członek komisji,

 

      6. Kazimiera Kikul - Członek komisji,

 

      do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 „Prowadzenie na terenie Gminy Ostróda Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie” zgodnie z uchwałą w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

 

Data przekazania do publikacji: 25.02.2013r.

Osoba przekazująca: Marta Podgórska

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.02.2013, ostatnia aktualizacja: 26.02.2013, odsłon: 636

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9653653
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved