Zarządzenie Nr 111/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Smykówko gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości  jako działka  Nr 112/2 o pow. 30 m2, zajętą pod drogę gminną.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 03.10.2006, odsłon: 894


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302053
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości